Новини

Евро програми

На дата 10.04.2023г. ЕНТО ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова […]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана 05.06.2023г.

Процедура за избор на изпълнител с публична покана 05.06.2023г. В изпълнение на […]

Евро програми

На дата 21.09.2022г. ЕНТО ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова […]

See all our news